Congres Samengesteld Gezin 2018

Congres Samengesteld Gezin ‘’Kijk Wijzer’’

1 februari 2018 te Den Bosch

Dit eerste Congres Samengesteld Gezin voor professionals bood een inspirerend en divers programma wat in het teken stond van kennis uitbreiding, deling en uitwisseling over dit gezin van de toekomst. In afwisselende, interactieve sessies werden de verschillende perspectieven binnen een Samengesteld Gezin belicht en werden deze geduid. Na deze dag is er een bredere en diepgaande kijk verkregen op het Samengesteld Gezin en hun leden.

Voor wie:

Voor professionals die werkzaam zijn in gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs en financieel-juridische dienstverlening, die in aanraking komen met samengestelde gezinnen.

Programma:

13:00 – 13.30 uur Ontvangst

13:30 uur   Opening Congres door de Stiefgoed Academie

14:00 uur   Het Kind

Over Stief en Lief; 360 graden wijzer door Toekie van Apeldoorn

In een openhartig relaas deelt Toekie haar persoonlijke en professionele ervaringen over het stiefgezin. Een verhaal over verwachtingen, successen en verliezen. Aan de hand van theorie en ervaringsvoorbeelden duidt ze gemeenschappelijke thema’s van betrokkenen en benoemt ze waarin de verschillen zitten. Een belangrijke vraag in haar verhaal: Wat kunnen de volwassenen doen en/of laten zodat het de kinderen zo goed mogelijk gaat?

Toekie van Apeldoorn (1974) is oprichtster van de Kindercoaches. Haar kennis en ervaring als mens, stiefmoeder, psycholoog, jurist, systemisch werker, trainer, supervisor en kindercoach bundelt zij om kinderen en ouders krachtig en doeltreffend te begeleiden. Toekie is een vrouw met een missie die gaat voor gelukkige kinderen en gezinnen. Haar gevarieerde achtergrond en haar spontane karakter gecombineerd met haar voorliefde voor kinderen resulteren in een deskundige begeleiding rechtstreeks vanuit het hart. 

15:00 uur   Middagpauze

15:30 uur   Ouders en Stief Ouders

Ouders & Stiefouders als co-kapiteins van het samengestelde schip door Cindy Schepers 

Het zijn de ouders en stiefouders die het samengestelde gezin in goede banen te leiden hebben. Tegengestelde belangen en te weinig kennis van de samengestelde ‘wateren’ doet hun ‘schip’ alle kanten op gaan en brengt het vaak tot zinken. In deze interactieve lezing verwerf je inzichten in enkele typische routes die de co-kapiteins dreigen te nemen. We staan stil bij therapeutische manieren om met hen de juiste koers uit te zetten.

Cindy Schepers begeleidt in haar Vlaamse praktijk als relatietherapeute en ervaringsdeskundige uitsluitend stiefouders en koppels die in een samengesteld gezin wonen. Haar blog over dit hoe je betere samengestelde relaties smeedt kent duizenden lezers. 

 16:30 uur    korte pauze  

 16:45 uur    het Gezin

Stiefdynamieken door Patricia Heije en Saskia Engels

Een boekje open over het Samengesteld Gezin en hun meest voorkomende dynamieken die effect hebben op alle leden van het gezin. Deze 3 vernieuwende en unieke Stief dynamieken werpen een helder licht op de moeilijkheden die men kan ondervinden in het vormen van een Samengesteld Gezin en wat hierbij de oplossende bewegingen zijn.

Patricia Heije is gespecialiseerd in het doorgronden en oplossen van complexe situaties die spelen in samengestelde gezinnen en partnerrelaties. Zij is de ontwikkelaar van de Stiefgoed methodiek® en oprichtster van Stiefgoed®, waarmee zij haar droom vormgeeft. Centra waar alle gezinsleden terecht kunnen voor efficiënte en effectieve hulpverlening. Zij is mede- initiatiefnemer van de Stiefgoed Academie.

Saskia Engels is trainer en eigenaresse van Stiefgoed Rotterdam. Als stief coach en relatietherapeute werkt zij deskundig en met passie voor het samengesteld gezin. Zij is mede-initiatiefnemer van de Stiefgoed Academie.

17:45 uur    avondpauze

Tijd voor een eenvoudige avonddiner en netwerkgelegenheid

18:40 uur   de Maatschappij

In cijfers: achtergronden en onderzoekresultaten door de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond van algemene cijfers worden toegelicht zodat het Samengesteld Gezin in een maatschappelijk en cijfermatig onderbouwd kader kan worden geplaatst. Daarna worden de resultaten van het zogenaamde OKIN-onderzoek  gedeeld.

In dit Ouders en Kinderen in Nederland onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het CBS zijn 6.000 personen in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar en hun ouders of stiefouders geïnterviewd. Gekeken is naar de effecten van een echtscheiding op de levensloop van kinderen en naar de relaties met hun (stief)ouders.

19:30 uur   Afronding Congres door de Stiefgoed Academie

20:00 uur   Einde

Locatie:

Congrescentrum 1931
oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s Hertogenbosch
Meer informatie over de locatie: www.1931.nl

Datum:      1 februari 2018

Tijd:                 13:00 – 20:00

Kosten:           €179,- per persoon exclusief btw, inclusief:

  • Koffie en thee
  • Eenvoudig diner
  • Parkeerkaart
  • Certificaat van deelname

Aanmelden Congres Kijkwijzer

Save the date Congres 2019:  7 februari 2019